کتابخونه و سرگرمی sanamape سلام به همه امید وارم مطالب این وبلاگ رو دوست داشته باشید. اگر كتاب خاصی رو می خواید تو نظر ها بگین تا براتون بذارم. لطفا نظر هم یادتون نره. دوستون دارم.بای http://sanamape.mihanblog.com 2020-06-03T07:01:44+01:00 text/html 2015-07-05T10:19:37+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان زیبا و متفاوت رسوب! http://sanamape.mihanblog.com/post/256 <p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img class="aligncenter" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Rosob.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" width="16" height="15" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;نام رمان : رسوب!<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;نویسنده :&nbsp;<a href="http://www.forum.98ia.com/member48139.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">SunDaughter☼&nbsp;</a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;حجم کتاب : ۶٫۳ (پی دی اف) – ۰٫۵ (پرنیان) – ۱٫۱&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">(کتابچه) – ۰٫۵ (ePub) – اندروید ۱٫۰ (APK)&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;ساخته شده با نرم افزار :&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">پی دی اف</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">پرنیان</a><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">کتابچه</a></span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">اندروید</a>&nbsp;،<a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">ePUB</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">APK</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;">&nbsp;تعداد صفحات : ۶۱۴<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;خلاصه داستان :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><blockquote style="margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">دختری از جنس دختران ۲۱ ساله، در آروزهای ۲۱ سالگی! در عمق جوانی ، پر از رویاهای تهی !&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">دختری همرنگ من … تو … و دیگران!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در فراز زندگی و فرود روزمرگی، در چنگ خاموش عشق یا هوس؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">شاید در عمق حسرت ! اسیر در چاک دهان ها ، بی فرهنگی ها !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در لفافه ی کلمات ، سفسطه ها … فلسفه ها … علت ها… معلول ها … رسم ها!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در شکست پوچ خاطرات ! در مرز فرو دست سنت ها …طبقات … هوای نا ابد حرفها ، قول ها … در شمارش حضور و اولویت ها… اول بودن ها … دوم شدن ها …!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">سراب نمیشود… تمام نمیشود … فقط رسوب میشود !</span></p></blockquote></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><span id="more-20281" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p></div><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 1px 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;پسورد :&nbsp;<a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">www.98ia.com</a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 1px 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;منبع :&nbsp;<a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">wWw.98iA.Com</a></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;با تشکر از SunDaughter☼ عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2324%20-%20Rosob(wWw.98iA.Com).zip" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/mobile-pdf.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2324%20-%20Rosob%20-%20Mobile(wWw.98iA.Com).pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای کلیه ی گوشی های موبایل (نسخه PDF)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2324%20-%20Rosob%20-%20Parnian(wWw.98iA.Com).jar" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2324%20-%20Rosob%20-%20Ketabche(wWw.98iA.Com).jar" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2324%20-%20Rosob%20-%20Epub(wWw.98iA.Com).epub" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px;">ePUB</span>)</strong></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2324%20-%20Rosob%20-%20Apk(wWw.98iA.Com).apk" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای اندروید (نسخه&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px;">APK</span>)</strong></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 31.1493511199951px; text-align: center;">&nbsp;</p></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;قسمتی از متن رمان :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><blockquote style="margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">در گودال زمان رسوب کرده ام …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در توقف وقت های گران<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در حاصل جمع منفی و مثبت<br style="margin: 0px; padding: 0px;">از تو کم شدم …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">به تو جمع زدم …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">و در اخرمن تنها رسوب کرده ام!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در عمق شبی پر از هیاهو …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در انتظار اعجاز یک حضور رسوب کرده ام…!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">بعد از تو… همه چیز با من در من رسوبی شده است …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">و خیالت جمع است…<br style="margin: 0px; padding: 0px;">من در رخوت شبانگاهی کسی در اوج بی کسی نخواهم نشست! …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">تو بدان در تلاشم برای برانگیختن خموش اَمّاره*ام<br style="margin: 0px; padding: 0px;">اما در این حسرت از نو هم آغوش شدن با تو رسوب کرده ام!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در تاب خوردن هایی در خلوتی از جنس تو<br style="margin: 0px; padding: 0px;">احمقانه در تن پوشی از گرمای تن تو ،عریان در تو رسوب کرده ام…<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در یک نیاز مُبرم در یک فضای چند وجبی در حصار تو ، پُر پناه تو<br style="margin: 0px; padding: 0px;">خلع سلاح در پی نگاه تو، بی صدا<br style="margin: 0px; padding: 0px;">من تنها بی تو در چه شبهای پُر وَهمی رسوب کرده ام!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در ابهامِ ناگهانیِ بی وجودی تو<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در چه روزهایی در چفت خیال دستهای تو فرو رفته ام …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">وچه بی گمان در کنج یک قفس<br style="margin: 0px; padding: 0px;">تنها و وامانده و درمانده رسوب کرده ام…!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در لباس عروسکی صامت<br style="margin: 0px; padding: 0px;">با چشمانی براق با “لبخندی دوخته شده بر لب”<br style="margin: 0px; padding: 0px;">باگونه هایی گلگون ، خالی از اشک…رسوب کرده ام!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در بطن حماقت ها<br style="margin: 0px; padding: 0px;">خاطره ی آشیان ها<br style="margin: 0px; padding: 0px;">از نیامدن ها<br style="margin: 0px; padding: 0px;">انتظارها<br style="margin: 0px; padding: 0px;">من در تو با خیال ها<br style="margin: 0px; padding: 0px;">من در خودم با رویاها رسوب کرده ام… !<br style="margin: 0px; padding: 0px;">آری … من رسوب کرده ام!!!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">رسوب!</span></p></blockquote></div> text/html 2015-07-05T10:15:19+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان بسیار زیبا و جدید دنیای پنهان http://sanamape.mihanblog.com/post/254 <p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img class="aligncenter" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Donyaye-Penhan.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" width="16" height="15" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;نام رمان : دنیای پنهان&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;نویسنده :&nbsp;<a href="http://www.forum.98ia.com/member216005.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">لیلا تکلیمی&nbsp;</a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;حجم کتاب : ۴٫۴ (پی دی اف) – ۰٫۴ (پرنیان) – ۱٫۰&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">(کتابچه) – ۰٫۴ (ePub) – اندروید ۰٫۸ (APK)&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;ساخته شده با نرم افزار :&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.98ia.com/tag/دانلود-رمان-pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">پی دی اف</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/پرنیان" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">پرنیان</a><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/کتابچه" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">کتابچه</a></span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/اندروید" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">اندروید</a>&nbsp;،<a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">ePUB</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">APK</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;">&nbsp;تعداد صفحات : ۴۰۴<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;خلاصه داستان :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><blockquote style="margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">دنیای پنهان» یه مجموعه داستانه که از چهار قسمت مجزا ولی مرتبط به هم تشکیل شده (ستاره ی سرخ، دی آ، برنادت، گسل)<br style="margin: 0px; padding: 0px;">در این چهار داستان به هم پیوسته با شخصیت هایی آشنا می شیم که در بستر حوادثی غیرقابل پیش بینی و ماورائی می افتن و برای حل مشکلاتشون به کمک هم نیاز پیدا می کنن. شما در این مسیر غافلگیر خواهید شد، لذت خواهید برد و شاید جواب بسیاری از سؤالات خودتون رو از بین ماجراهای داستان دریافت کنید.</span></p></blockquote></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><span id="more-20279" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p></div><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 1px 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;پسورد :&nbsp;<a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">www.98ia.com</a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 1px 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;منبع :&nbsp;<a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">wWw.98iA.Com</a></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;با تشکر از لیلا تکلیمی عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2322 - Donyaye Penhan(wWw.98iA.Com).zip" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/mobile-pdf.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2322 - Donyaye Penhan - Mobile(wWw.98iA.Com).pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای کلیه ی گوشی های موبایل (نسخه PDF)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2322 - Donyaye Penhan - Parnian(wWw.98iA.Com).jar" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2322 - Donyaye Penhan - Ketabche(wWw.98iA.Com).jar" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2322 - Donyaye Penhan - Epub(wWw.98iA.Com).epub" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px;">ePUB</span>)</strong></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2322 - Donyaye Penhan - Apk(wWw.98iA.Com).apk" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای اندروید (نسخه&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px;">APK</span>)</strong></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 31.1493511199951px; text-align: center;">&nbsp;</p></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;قسمتی از متن رمان :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><blockquote style="margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">رخت و لباس های نشسته ام را برداشتم و به حیاط رفتم، تشت مسی گوشه ی حیاط به دیوار تکیه داده شده و پودر لباسشویی توی یک قوطی پلاستیکی سفید رنگ (که قبلا جای سفیدکننده بود) کنارش قرار داشت، شیرزردرنگ و قدیمی آب هرچند ثانیه یک بار اشکی می ریخت.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">به محض این که پا به حیاط گذاشتم احساس سرما به پوستم نفوذ کرد، این حیاط کوچک سی متری با چه اعتمادبه نفسی حال و هوای پاییز را به نمایش می گذاشت! اگرچه باغچه ی باریک کنج حیاط هنوز از طراوت و شادابی گل های هفت رنگ و شاهپسند و رز قرمز و صورتی خالی نگشته اما تک درخت گوشه ی حیاط که که در تابستان سخاوتمندانه گردوهای درشتی به ما می بخشید اکنون برگ های زردش را روانه ی حیاط کرده و یک زحمت درست و حسابی برای من و مادرم درنظر داشت، نسیم پاییزی لای موهایم پیچید و دسته ای از آن را مقابل بینی ام رقصاند که باعث شد عطسه ام بگیرد، لباس ها را که توی تشت ریختم موهای نه چندان کوتاهم را که اکنون بر شانه و گردنم ریخته بود با گیره ی استیل ساده ای پشت سرم جمع کردم، پاچه های شلوارم را تا روی زانو و آستین هایم را نیز تا آرنج تا زدم که مزاحم لباس شستنم نشوند، مرحله ی بعدی کاملا قابل پیش بینی بود، خودم را باتمام وجود آماده ی پذیرفتن یک شوک سرمایی شدید کردم و شیر آب را که بر اثر سرما کاملا چغر شده بود با آن صدای جیرجیر گوشخراشش تا آخر بازکردم و تشت را کاملا زیرش قرار دادم، گاه گاهی دستم را توی آب فرو می کردم که به سرمایش عادت کنم، حالا دیگر دستم تقریبا بی حس شده بود و من راحت تر می توانستم به کارم برسم، برای این که سرما کمتر اذیتم کند شروع به خواندن ترانه ای زیرلب کردم….<br style="margin: 0px; padding: 0px;">…..من و گنجشکای خونه<br style="margin: 0px; padding: 0px;">دیدنت عادتمونه….</span></p></blockquote></div> text/html 2015-07-05T10:10:01+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان زیبا و متفاوت تن ها http://sanamape.mihanblog.com/post/253 <p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img class="aligncenter" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Tan-Ha.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" width="16" height="15" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;نام رمان : تن ها&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;نویسنده :&nbsp;<a href="http://www.forum.98ia.com/member272128.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">boood1992&nbsp;</a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;حجم کتاب : ۴٫۴ (پی دی اف) – ۰٫۳ (پرنیان) – ۱٫۱&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">(کتابچه) – ۰٫۳ (ePub) – اندروید ۰٫۹ (APK)&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;ساخته شده با نرم افزار :&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">پی دی اف</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">پرنیان</a><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">کتابچه</a></span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">اندروید</a>&nbsp;،<a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">ePUB</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">APK</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;">&nbsp;تعداد صفحات : ۴۴۸<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;خلاصه داستان :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><blockquote style="margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">اینجا واقعیت ان چیزی است که باور می کنیم نه انچه که دیگران باورش دارند باور من حقیقت این واقعیت است و نه بیشتر …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">تن ها گذر عمریست از رهایی که هست و دلی که نیست و عشقی که عجیب تمنای بودنش هست و نیست …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">داستان زنی که درگیر زندگی می شود و عادتی که جای عشق را می گیرد و روزگاری که با رها یار نیست و پس از پنج سال او را تن ها تر از تنها می کند …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">روایت غم ها و محبت ها و نگاه خداست به بنده ها …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">که هرچقدر تنها باشی خدایی هست که بودنش جای تمام نبودن هاست …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">تن ها داستان همه بنده هاست و عاشقی شان با خدا هرچند عیار زمینی ما او را تهی از عشق بخواند …</span></p></blockquote></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><span id="more-20263" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p></div><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 1px 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;پسورد :&nbsp;<a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">www.98ia.com</a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 1px 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;منبع :&nbsp;<a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">wWw.98iA.Com</a></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;با تشکر از boood1992 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2321%20-%20Tan%20Ha(wWw.98iA.Com).zip" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/mobile-pdf.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2321%20-%20Tan%20Ha%20-%20Mobile(wWw.98iA.Com).pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای کلیه ی گوشی های موبایل (نسخه PDF)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2321%20-%20Tan%20Ha%20-%20Parnian(wWw.98iA.Com).jar" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2321%20-%20Tan%20Ha%20-%20Ketabche(wWw.98iA.Com).jar" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2321%20-%20Tan%20Ha%20-%20Epub(wWw.98iA.Com).epub" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px;">ePUB</span>)</strong></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2321%20-%20Tan%20Ha%20-%20Apk(wWw.98iA.Com).apk" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای اندروید (نسخه&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px;">APK</span>)</strong></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 31.1493511199951px; text-align: center;">&nbsp;</p></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;قسمتی از متن رمان :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><blockquote style="margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">- استاد خواهش میکنم یک لحظه صبرکنید ، من باید باهاتون صحبت کنم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">پشت سر دکتر مهدوی می دویدم …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">- استاد خواهش میکنم .<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ایستاد و برگشت سمتم و در حالیکه مثل همیشه جدی و پر جذبه بود گفت : نمیشه خانوم پارسان ، خودتون بهتر از هرکسی می دونید که من به همه تا بازه زمانی دو هفته قبل از پایان ترم مهلت ارائه دادم ونمیشه این تاریخ رو عوض کرد<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ایستاده بودم رو به روش ، خودم بهتر از همه می دونستم و می شناختمش که حرفش رو عوض نمیکنه . سر به زیر و ساکت منتظر شدم حرفش رو تموم کنه هنوز نفس ها و تپش قلبم به حالت عادی بر نگشته بودم صورتم مثل کوره داغ بود با اینکه پاییز جولان می داد ولی هوای خنک مثل نسیم بهاری بود برای التهاب ناشی از دویدن چند دقیقه من . یک لحظه حواسم رفت سمت برگ های زرد و نارنجی زیر پاهام چقدر دلم می خواست مثل قدیمتر ها صداشون رو به گوش دلم برسونم…<br style="margin: 0px; padding: 0px;">- آه…<br style="margin: 0px; padding: 0px;">- خانوم پارسان ، خانوم پارسان ، پارسان…<br style="margin: 0px; padding: 0px;">با صدای داد استاد مهدوی دو مترپریدم هوا .<br style="margin: 0px; padding: 0px;">- بله استاد<br style="margin: 0px; padding: 0px;">- شنیدی چی گفتم؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">نشنیدم ولی من بهتر از همه میشناسم این مرد رو ، می دونستم در جواب چی خواهم شنید و با علم به همین ها التماس می کردم<br style="margin: 0px; padding: 0px;">- حق باشماست ولی استاد شما هم شرایط من رو درک کنید ، تحقیق شما یک طرف . درس های دانشگاه یک طرف ، پژوهشکده و کارهاییکه تند تند از طرف دکتر محسنی برام نسخه می شه یک طرف تازه کتابم یک طرف …<br style="margin: 0px; padding: 0px;">این جوری جواب نمی داد می دونستم که این جوری اخر ترم هم باید قید درس های دیگه رو بزنم و هم کارم و هم کتابی که تاتیر باید به ویراستاری برسه ، کتابی که هنوز به مرحله مجوز هم نرسیده</span></p></blockquote></div> text/html 2015-07-05T10:05:12+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان پلیسی و زیبای تا تلاقی خطوط موازی http://sanamape.mihanblog.com/post/252 <p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img class="aligncenter" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Ta-Talaghie-Khotote-Movazi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" width="16" height="15" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;نام رمان : تا تلاقی خطوط موازی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;نویسنده :&nbsp;<a href="http://www.forum.98ia.com/member278535.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">zed-a&nbsp;</a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;حجم کتاب : ۵٫۴ (پی دی اف) – ۰٫۴ (پرنیان) – ۱٫۱&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">(کتابچه) – ۰٫۴ (ePub) – اندروید ۰٫۹ (APK)&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0pt none; vertical-align: middle;">&nbsp;ساخته شده با نرم افزار :&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">پی دی اف</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">پرنیان</a><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">کتابچه</a></span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">اندروید</a>&nbsp;،<a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">ePUB</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">APK</a></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" width="16" height="16" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;">&nbsp;تعداد صفحات : ۵۲۹<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;خلاصه داستان :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><blockquote style="margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">اپیزود اول ؛ بهار ، هفت سال پیش مرتکب خطایی میشود.خطایی که دو دوست نوجوانی اش هم در آن دخیل هستند. خطایی که جـــبرانی ندارد. خطایی که یک خط بطلان روی تمام آینده و آرزوهای بهار میکشد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">اپیزود دوم ؛بهار از دوستانش جدا میشود و سعی میکند گذشته را فراموش کند. تا حدودی هم موفق میشود. زندگی خودش را دارد. روزمرگی هایش را . مثل یک “دختر” عادی.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">اپیزود سوم ؛ماه همیشه پشت ابر نمیماند! با ورود سرگرد سید امیر احسان حسینی به زندگی بهار؛ همه چیز بهم میریزد… نمیدانم؟! شاید هم برعکس،همه چیز مرتب میشود…</span></p></blockquote></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><span id="more-20314" style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p></div><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 1px 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;پسورد :&nbsp;<a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">www.98ia.com</a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 1px 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;منبع :&nbsp;<a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">wWw.98iA.Com</a></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;با تشکر از zed-a عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2335%20-%20Ta%20Talaghie%20Khotote%20Movazi(wWw.98iA.Com).zip" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/mobile-pdf.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2335%20-%20Ta%20Talaghie%20Khotote%20Movazi%20-%20Mobile(wWw.98iA.Com).pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای کلیه ی گوشی های موبایل (نسخه PDF)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2335%20-%20Ta%20Talaghie%20Khotote%20Movazi%20-%20Parnian(wWw.98iA.Com).jar" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2335%20-%20Ta%20Talaghie%20Khotote%20Movazi%20-%20Ketabche(wWw.98iA.Com).jar" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2335%20-%20Ta%20Talaghie%20Khotote%20Movazi%20-%20Epub(wWw.98iA.Com).epub" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px;">ePUB</span>)</strong></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle;"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2335%20-%20Ta%20Talaghie%20Khotote%20Movazi%20-%20Apk(wWw.98iA.Com).apk" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 11px; text-decoration: none; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">دانلود کتاب برای اندروید (نسخه&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px;">APK</span>)</strong></a></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 31.1493511199951px; text-align: center;">&nbsp;</p></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;">&nbsp;قسمتی از متن رمان :<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><blockquote style="margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt;">هرسه شوکّه بودیم.نگاهمان لحظه ای از صحنه ی مقابلمان برداشته نمی شد.آنقدر نگاه کردیم تا باورمان بشود.صدای ضجه ی فرحناز که بلند شد؛نگاه خیره ام را به او دادم.انگار که او زودتر ازما به خودش آمد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">باصدای وحشتناک شیونش؛حوریه هم بغضش ترکید.اما من نه.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">دوباره برگشتم وتنها با چشمانی وق زده نگاه کردم.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">نمیشنیدم بین شیون وزاری اشان چه میگویند.فقط میفهمیدم چیزی شبیه التماس است.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">فرحناز محکم تکانم داد وبا جیغ؛کشیده ای نثارم کرد:<br style="margin: 0px; padding: 0px;">-به خودت بیا بهار!بدبخت شدیم!<br style="margin: 0px; padding: 0px;">نمیتوانم وصف کنم همه چیز تا چه اندازه وحشتناک بود.نمیتوانی درکم کنی که چه میگویم.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">چشمان وحشتزده ام لحظه ای ازآن صحنه نمیگریخت.حس کردم توده ی مرموزی از معده ام درست تا خودِ مری ام بالا آمد.نتوانستم خودم را کنترل کنم وتمامش روی حوریه پاشیده شد.حوریه دختر وسواس واُتوکشیده ی تا امروز؛بدون کوچک ترین خمی بر ابروانش تنها نالید:<br style="margin: 0px; padding: 0px;">-خاک برسرمون شد…خاک…<br style="margin: 0px; padding: 0px;">-چه مدلی براتون بزنم؟ (زن نگاه دودلی به کاتالوگ انداخت وآرام گفت):<br style="margin: 0px; padding: 0px;">-نمیدونم من از این چیزا سر در نمیارم.نظر خودتون چیه؟<br style="margin: 0px; padding: 0px;">(چیزتازه ای نبود،خیلی پیش می آمد از خودمان نظر میخواستند)<br style="margin: 0px; padding: 0px;">شانه بالا انداختم وگفتم:<br style="margin: 0px; padding: 0px;">-لِیِر به مدل موهاتون میاد.بزنم؟ (لبخندی برای موافقت زد وسر تکان داد)<br style="margin: 0px; padding: 0px;">موهای خیس شده اش را دسته دسته با گیره جمع کردم.دسته ای را برداشتم وقیچی به دست نگاهی از آینه به صورتش کردم:<br style="margin: 0px; padding: 0px;">-مبارک باشه..بسم الله…</span></p></blockquote></div> text/html 2015-03-17T21:25:25+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان زیبای در جگر خاریست http://sanamape.mihanblog.com/post/248 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Dar-Jegar-Kharist.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : در جگر خاریست <br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : <a href="http://www.forum.98ia.com/member274687.html" target="_blank">نسیم شبانگاه </a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب : ۶٫۰ (پی دی اف) – ۰٫۵ (پرنیان) – ۱٫۱ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۴ (ePub) – اندروید ۱٫۰ (APK) <br> </span></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">ePUB</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank">APK</a></strong><br></span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۵۹۴<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">قصه نفس ، قصه یه مامان کوچولوئه، کوچولو به معنای واقعی … مامانی که تو سن کم مجبور شد مامان بشه. مادری که خیانت می بینه ، مصیبت می کشه و با درد هاش بزرگ میشه. درد هایی که مثل یک خار میمونن توی جگر. نه پایین میرن و نه میشه بالا آوردشون…</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-18676"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از نسیم شبانگاه عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2037%20-%20Dar%20Jegar%20Kharist%28wWw.98iA.Com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2037%20-%20Dar%20Jegar%20Kharist%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2037%20-%20Dar%20Jegar%20Kharist%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2037%20-%20Dar%20Jegar%20Kharist%20-%20Epub%28wWw.98iA.Com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">ePUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2037%20-%20Dar%20Jegar%20Kharist%20-%20Apk%28wWw.98iA.Com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;">&nbsp;</p> </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0"> قسمتی از متن رمان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">صدای زنگ که میاد صداشون میکنم: آبتین،آذین زود باشین حنا رسید…بدویین…<br>زنگو میزنم«این مگه کلید نداره؟؟؟»<br>برمیگردم تو اتاق تا آماده بشم،خدا کنه به موقع برسم، بهار خیلی رو وقت حساسه، اصلا رو همه چی حساسه، رو وقت بیشتر…<br>صدای حنا میاد: کوشین پس ملت …حنا اومده کجایین؟؟؟<br>«ذوق مرگ شدی از این استقبال گرم نه؟؟؟»<br>ـ چه خبرته بابا ، مگه سرآوردی؟؟؟<br>عـزیـــــــــــــــــــــ ـــزم، خستگی از سر و روش میباره،به روی خودش نمیاره،دلم براش تنگ شده، بعد یه هفته همخونم برگشته، همخونه منو بچه هام… دوست… دوست روزای سخت.<br>تو یه دستش تار، تو یه دستش یه عالمه کیسه های رنگی و یه ساک خیلی کوچیک، ومن میدونم که نصف بیشتر اون کیسه های کوچیک سوغاتی واسه منو بچه هامه، امکان نداره حنا جایی بره و اونجارو واسه ما بار نکنه بیاره…<br>لبخند میزنه و همه وسایلاشو رو هم روهم تلنبار میکنه رو اپن «زمینو ازت گرفتن؟؟؟ میریزن خووو»<br>لبخند…</span></p> </blockquote> </div> text/html 2015-03-16T21:15:17+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان بسیار زیبای هیچوقت دیر نیست http://sanamape.mihanblog.com/post/242 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Hich-Vaght-Dir-Nist.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : هیچوقت دیر نیست <br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : <a href="http://www.forum.98ia.com/member207905.html" target="_blank">مهسا زهیری</a> کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب (مگابایت) : ۴٫۴ (پی دی اف) – ۰٫۴ (پرنیان) – ۱٫۰ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۴ مگابایت (epub)<br> </span></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">epub </a></strong><br></span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۴۱۹<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">داستان پیرامون تلاش های شخصیت زن داستان در جهت جبران کردن اشتباهات گذشته اش هست. یک جور رویارویی نیروهای مثبت و منفی که یکی از نتایج حاصلش می تونه این باشه که هیچ چیز قطعاً خوب یا قطعاً بدی وجود نداره… و اینکه هیچ وقت دیر نیست!</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-18207"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و EPUB (کتاب اندروید و آیفون)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از مهسا زهیری عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1905%20-%20Hich%20Vaght%20Dir%20Nist%28wWw.98iA.Com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1905%20-%20Hich%20Vaght%20Dir%20Nist%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1905%20-%20Hich%20Vaght%20Dir%20Nist%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/1905%20-%20Hich%20Vaght%20Dir%20Nist%20-%20Epub%28wWw.98iA.Com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">EPUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/1905%20-%20Hich%20Vaght%20Dir%20Nist%20-%20Apk%28wWw.98iA.Com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;">&nbsp;</p> </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0"> قسمتی از متن رمان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">اگر آدم خیال پردازی کنارم بود، حتماً تصور می کرد امروز برای من روز بزرگیه. اما نکته اینجا بود که نه امروز فرقی با بقیه ی روزها داشت، نه آدمی کنار من بود. تنها جنبنده ای که اطراف من با چشم قابل دیدن بود، صد متر اون طرف تر انتهای این جاده ی ساکت و بلند، پشت فرمون نشسته بود و احتمالاً به مانتوی از مد افتاده ی من نگاه می کرد. البته به جز کلاغی که پنج دقیقه ی تمام بالای سرم قار قار می کرد و دلم می خواست با پاشنه ی کفش مخش رو توی منقارش بیارم.<br>با دو انگشت استخوان بینی م رو مالش دادم و دوباره به انتهای جاده نگاه کردم. نه به اون پراید کهنه بلکه به خط های موازی که یه جایی می پیچید و شاید ماشینی رو به سمت من هدایت می کرد که منتظرش بودم. آدم هایی که یادشون نرفته باشه امروز چهار اردیبهشته.<br>به ساعت نگاه کردم. نیم ساعت بود که توی تنهایی ایستاده بودم و اگر توی این دو سال با هر بدبختی ای دست و پنجه نرم نکرده بودم، از این همه انتظار حتماً زیر گریه می زدم.<br>به بالا نگاه کردم. خورشید گوشه ی آسمون بود. اگر الان دو سال پیش بود، با دوست هام برنامه ی نمایشگاه کتاب رو میذاشتم نه اینکه جلوی در زندان قدم بزنم. هر چند که فرقی هم نمی کرد. من یاد گرفته بودم که اگر گندی می زنم باید پاش بایستم. از همون دو سال پیش توی دادگاه به این نتیجه رسیده بودم که کار من با همه ی آدم هایی که می شناختم، دیگه تموم شده… آدم هایی که من رو درست نشناخته بودند. هرچند که باورش سخت بود و امید برگشتن من رو سر پا نگه می داشت. اما امروز، دقیقاً از ۳۵ دقیقه ی پیش بهم ثابت شد که چیزی من رو به زندگی سابقم برنمی گردونه.<br>پراید از پارک خارج شد و با سرعت پایین به طرف من اومد. از دور به دیوارهای بلند نگاه کردم. شاید اگر زیاد اینجا معطل می کردم دوباره سراغم می اومدند و این سیاه ترین کابوس من بود. سربازها با سپر و نیزه و شنل سیاه… به فانتزی مسخره ام خندیدم. پراید جلوی پام نگه داشت و شیشه رو پایین داد.<br>-تا کی؟<br>-تا کی چی؟<br>-تا کی منتظر می مونی؟<br>صورتش از دو سال پیش هیچ تغییری نکرده بود. همون موها و چشم ها. همون لبخند. بدون اینکه لبخند بزنم جواب دادم: تو منتظر چی بودی؟<br>-تو.</span></p> </blockquote> </div> text/html 2015-03-16T21:12:37+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان فانتزی رافائل ، خون آشام http://sanamape.mihanblog.com/post/241 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Rafael-KhonAsham.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : رافائل ، خون آشام <br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : دی. بی. رینولدز -<a href="http://www.forum.98ia.com/member279761.html" target="_blank"> ترجمه : مهرداد مراد </a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب : ۲٫۰ (پی دی اف) – ۰٫۲ (پرنیان) – ۰٫۸ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۲ (ePub) – اندروید ۰٫۷ (APK) <br> </span></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">ePUB</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank">APK</a></strong><br></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۱۸۵<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">مالیبو، شهری در ایالت کالیفرنیا، محل استادان راک اند رول، هنرپیشگان هالیوود، زیبارویان، ثروتمندان و … البته خون آشامان.<br>رافائل، خون آشامی نیرومند و محبوب، یکی از معدود مردانی است که زندگی و مرگ هزاران خون آشام در اختیار دارد و همه او را با لقب لرد می شناسند. اما این بار به خاطر حمله خشونت بار انسانها به حریمش و ربودن تنها زنی که در دنیا به او علاقه دارد، دست به دامن یک کارآگاه خصوصی به نام سیندیا می شود تا او را بیابد. سیندیا لایتون، پلیس سابق، دختری باهوش و جذاب است که از جاسوسی زن و شوهرها و همینطور کنکاش در حساب بانکی دیگران احساس کسالت می کند و به همین خاطر پیشنهاد رافائل را می پذیرد و دست به کار می شود اما به زودی درمی یابد که خطر اصلی، نه از جانب انسانها، که از جانب خود رافائل است. رافائل و سیندیا که همزمان باید با جنایتکاران روسی و خون آشامان خائن بجنگند، دریافتند که حلقه ای از خشونت و مرگ آنها را کاملاً احاطه کرده و بیرحمانه قصد نابودیشان را دارد.</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-19461"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از مهرداد مراد عزیز بابت ترجمه این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2124%20-%20Rafael%20KhonAsham%28wWw.98iA.Com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2124%20-%20Rafael%20KhonAsham%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2124%20-%20Rafael%20KhonAsham%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2124%20-%20Rafael%20KhonAsham%20-%20Epub%28wWw.98iA.Com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">ePUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2124%20-%20Rafael%20KhonAsham%20-%20Apk%28wWw.98iA.Com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> text/html 2015-03-15T21:11:28+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان ترجمه شده ی لمس واژه ی سرنوشت http://sanamape.mihanblog.com/post/240 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Lamse-Vazheie-Sarnevesht.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : لمس واژه ی سرنوشت <br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : پاتریشیا ویلسون – مترجم : <a href="http://www.forum.98ia.com/member66824.html" target="_blank">Yasnaaaa</a> کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب (مگابایت) : ۲٫۰ (پی دی اف) – ۰٫۲ (پرنیان) – ۰٫۸ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۱ مگابایت (epub)<br> </span></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">epub </a></strong><br></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۱۶۹<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">استفانی دختریه بیست و چهار ساله ، به درخواست خواهرش که میخواد همراه شوهرش به مسافرت بره، برای نگهداری خواهرزاده ش ژان پاول به جزیره ای که اونا توش زندگی می کنن میره…<br> کریستین عموی ژان پاوله، یه مرد زورگو مثل بن ، پولدار مثل بن ، خشن مثل بن ، حرص درآر مثل بن ، این وسط از راه میرسه که خودش مراقب ژان پاول باشه… اما استفانی که کوتاه بیا نیست!!</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-18074"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و EPUB (کتاب اندروید و آیفون)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از Yasnaaaa عزیز بابت ترجمه این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1865%20-%20Lamse%20Vazheie%20Sarnevesht%28wWw.98iA.Com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1865%20-%20Lamse%20Vazheie%20Sarnevesht%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1865%20-%20Lamse%20Vazheie%20Sarnevesht%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/1865%20-%20Lamse%20Vazheie%20Sarnevesht%20-%20Epub%28wWw.98iA.Com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">EPUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/1865%20-%20Lamse%20Vazheie%20Sarnevesht%20-%20Apk%28wWw.98iA.Com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> text/html 2015-03-14T21:02:41+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان بسیار زیبای خیال های ترک خورده http://sanamape.mihanblog.com/post/237 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;">حتما بخونید!!!<br><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><br><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Khial%20Haie%20Tarak%20Khordeh.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : خیال های ترک خورده <br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : <a href="http://www.forum.98ia.com/member39734.html" target="_blank">مامیچکا </a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب : ۴٫۱ (پی دی اف) – ۰٫۳ (پرنیان) – ۰٫۹ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۸ (ePub) – اندروید ۰٫۳ (APK) <br> </span></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">ePUB</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank">APK</a></strong><br></span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۳۴۲<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">یک اشتباه ، یک نا آگاهی ، از جانب من ، از جانب تو ، از جانب همه …<br> داستان دو دختر ، نه دوستند نه دشمن ، از دو دیار جداگانه ، با یک سرنوشت ، با یک اشتباه … ولی از جانب کی؟؟</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-19687"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از مامیچکا عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2199%20-%20Khial%20Haie%20Tarak%20Khordeh%28wWw.98iA.com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2199%20-%20Khial%20Haie%20Tarak%20Khordeh%20-%20Parnian%28wWw.98iA.com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2199%20-%20Khial%20Haie%20Tarak%20Khordeh%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2199%20-%20Khial%20Haie%20Tarak%20Khordeh%20-%20Epub%28wWw.98iA.com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">ePUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2199%20-%20Khial%20Haie%20Tarak%20Khordeh%20-%20Apk%28wWw.98iA.com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;">&nbsp;</p> </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0"> قسمتی از متن رمان :<br> </span></p> <blockquote> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">خوشحال باش… یک کف جانانه به افتخار خودت بزن.. سرت را بالا بگیر که مردی… که یک دختر ساده را ناباورانه شکستی..<br>ناراحت نشو.. ابدا.. این طبیعت توست.. اینکه روی تل جسم ظریف و لطیف من پرچم پیروزی ات را به اهتزار دراوری.. که اوج یکه تازی تو همین پستی و بلندی ۵۰ کیلویی است..<br>نگاه پر غرورت را به من بدوز و قدرتت را به رخ من بکش.. افرین.. انچنان که شایسته مردانگی توست.. بی خیال من.. بی خیال ما.. مهم تویی.. تو ارام باشی.. تو خوش باشی.. تو راحت باشی کافیست.. من که مهم نیستم.. ترکهای تن و روح مرا که کسی نمی بیند..<br>این تویی که کل کائنات حول محور تو می چرخند.. خورشید برای تو طلوع می کند و ستارگان به عشق تو می درخشند.. و حتی من.. من حقی ندارم.. برای تو افریده شده ام تا به ارامش برسی..<br>هیس…..هیس دخترها که اعتراض نمی کنند..</span></p> </blockquote> </div> text/html 2015-03-13T21:32:13+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان بسیار زیبای آجر لق http://sanamape.mihanblog.com/post/251 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Ajore-Lagh.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : آجر لق <br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : <a href="http://www.forum.98ia.com/member248787.html" target="_blank">هدی بهرامی نیا </a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب : ۲٫۴ (پی دی اف) – ۰٫۲ (پرنیان) – ۰٫۸ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۲ (ePub) – اندروید ۰٫۸ (APK) <br> </span></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">ePUB</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank">APK</a></strong><br></span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۲۱۱<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">مادربزرگم یک بار بهم گفت زن توی خونه ی زندگی مثل آجرهای دیوار میمونه . کدوم خونه رو دیدی که سقفش بدون دیوار بتونه سقف باشه و نریزه؟ این وظیفه ی زنه که درایت به خرج بده ، اگه بخواد مثل آجر کوره ندیده از خودش خامی نشون بده که زود اون خونه و زندگی از هم میپاشه . گوشت با منه آتیه؟ یا چشمت پی شیطنته؟ آجر دیوارای خونه اگه سست بود، اگه چفت و بستش خوب نبود، اگه لغزید هزاری هم که بخوای ترمیمش کنی اون خونه دیگه خونه نیست…</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-18730"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از هدی بهرامی نیا عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2043%20-%20Ajore%20Lagh%28wWw.98iA.Com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2043%20-%20Ajore%20Lagh%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2043%20-%20Ajore%20Lagh%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2043%20-%20Ajore%20Lagh%20-%20Epub%28wWw.98iA.Com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">ePUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2043%20-%20Ajore%20Lagh%20-%20Apk%28wWw.98iA.Com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;">&nbsp;</p> </div> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0"> قسمتی از متن رمان :<br> </span></p> <span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">نیم رخ به آینه ایستادم.تونیک بنفش و مشکی تا روی ران هایم بلندی داشت. پهلوهایم پر تر شده بود. هم خودم تغییر سایزم را حس کرده بودم هم همسایه مامان اینا که در کوچه مرا دیده بود گوشزد کرده بود…که خوش آب و رنگ تر از قبل شده ام. به قول خودش یک پرده گوشت گرفتم و آبی زیر پوستم رفته. دست کشیدم روی جلوی شکمم…هنوز خیلی پیدا نبود…شاید اکثریت می گفتند اضافه وزن است ولی همان خانم همسایه از چشم هایم فهمیده بود. باز هم به قول خودش از برق چشمهایم…نیم چرخی زدم و از پهلوی دیگر به آینه نگاه کردم…از این طرف هم چیز زیادی پیدا نبود…مثل همان سمت…دست کشیدم روی گونه ها…چند لک قهوه ای رویشان افتاده بود…کتاب چه نوشته بود؟ ماسک بارداری؟ ممکن است نروند؟ به جهنم که نروند…سر و ته این لکه ها با کرم به هم می آمد ولی سر و ته موجودی که درون شکمم بود چه؟. موجودی که برای داشتنش ….<br>از آیینه چشم گرفتم. تن خسته ام را روی تخت رها کردم. باز دستم سر خورد روی شکمم. دلم می خواست بدانم این دست کشیدن ها به همان اندازه که مرا سرشار از مادری می کند او را هم سرشار می کند از فرزندی؟<br>دکتر چه کار می کرد؟ لبه دستش را روی شکمم می کشید و فشار می داد؟ به قول خودش به اولین سفتی که رسیدی همانجا رحم است. البته که چیزی حس نکرده بود…گفته بود سن بارداری ات هنوز کم است…کتاب هم نوشته بود. تا ۱۲ هفتگی فقط درون لگن.<br>من هنوز دوازده هفته هم نبودم. هیچی نبود. فقط یک حس عظیم و مفرط.. یک سرشاری بی حد و حصر…لبخند پهنی روی لب هایم نشست…دکتر گفته بود اگر بخواهی قلبش را نشانت می دهم…روی صفحه سیاه و برفکی دستگاهش . میان حجم سیاهی و خطوط خاکستری. فقط یک نقطه بود که بالا و پایین می رفت…و من تک و تنها غرق خوشی شدم. </span> text/html 2015-03-13T21:30:47+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان زیبا و متفاوت خانه ی من http://sanamape.mihanblog.com/post/250 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Khaneye-Man.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : خانه ی من <br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : <a href="http://www.forum.98ia.com/member231983.html" target="_blank">منا معیری </a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب : ۲٫۰ (پی دی اف) – ۰٫۲ (پرنیان) – ۰٫۷ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۱ (ePub) – اندروید ۰٫۶ (APK) <br> </span></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">ePUB</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank">APK</a></strong><br></span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۱۶۹<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">قاسم روی دیوار کوتاه حیاط دالی بازی میکرد… دلم برای او هم میسوخت… بیچاره حیوونکی، ده ساله بود و قد دو ساله ها هم نمیفهمید و مدام میخندید… مادرم میگفت؛ وقتی نوزاد بود به او قرص خواب میدادند…<br> دل آدم کباب میشود… مادرش معتاد بود… هروئین میکشید و به بچه ی چند روزه خواب آور میداد تا بخوابد و گریه نکند و غذا نخواهد و….</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-19520"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از منا معیری عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2139%20-%20Khaneye%20Man%28wWw.98iA.Com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2139%20-%20Khaneye%20Man%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2139%20-%20Khaneye%20Man%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2139%20-%20Khaneye%20Man%20-%20Epub%28wWw.98iA.Com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">ePUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2139%20-%20Khaneye%20Man%20-%20Apk%28wWw.98iA.Com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;">&nbsp;</p> </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0"> قسمتی از متن رمان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">مادرم عصبانی که میشد نفرین میکرد که کاش به جای بچه سنگ زائیده بودم….میگفت کاش آل شما را میبرد.پدرم صبور بود.ساده و رام واهلی…معتاد هم بود،اما آرام بود..صدایش بلند نمیشد.زیر بساط چای وتریاکش یک کلمه میگفت:نگو زن..<br>مادرم سینی چای را پس میزد.فریاد بی طاقتی اش که بلند میشد میرفتیم عقب تر:از دست تو…از دست تو مرد…خدا لعنتت کند..می گفت خبر مرگت…مادرم مویه میکرد…زار میزد ومی کوفت روی سینه ای که درد میکرد.پدر آرام و صبورم چای اش را سر میکشید و صورتش چروک میشد..ازتلخی چای و جنس نامرغوب که کف نعلبکی مثل گٍل ماسیده بود واز نفرین زنی که عاشقش بود و آرزوی مرگش را میکرد.راه می افتاد برود دنبال یک لقمه نان حلال..سیگار میان انگشتانش می گرفت وبوی رنگ میداد.بوی تینر و بنزین و مل هم میداد.پدرم نقاش بود..اما کسی را رنگ نمیکرد.حافظ میخواند.فروغ پروین و گل سرخی وهمیشه میگفت:یک با یک برابر نیست..<br>مادرم گریه میکرد و آب چشم و بینی اش راه می گرفت.استکان چای پدرم را میشست و میگذاشت روی آب چکان …سماور را پر آب میکرد.آخر پدرم عادت داشت دم به دقیقه چای بنوشد.<br>قاسم روی دیوار کوتاه حیاط دالی بازی میکرد…دلم برای او هم میسوخت..بیچاره حیوانکی،ده ساله بود و قد دوساله ها هم نمیفهمید و مدام میخندید.مادرم میگفت؛وقتی نوزاد بود به او قرص خواب میدادند.دل آدم کباب میشود…مادرش معتاد بود…هروئین میکشید وبه بچه ی چند روزه خواب آور میداد تا بخوابد و گریه نکند و غذا نخواهد و….<br>قاسم دوباره پرید روی دیوار و خندید:دالی…<br>خواهرش هجده ساله بود.اسمش قدسی بود و از همان بچه گی صدایش میزدند شراره …ابرو برمیداشت و رژ قرمز میزد و مثل بدل فروشی سیار بود..مانتوی فسفری میپوشید و میگفتند پدرش کلاهش را بیاندازد بالاتر.شراره میخندید و میگفت درس میخوانم وتو که نمیدانی چقدر می ارزم.میدانستم…شراره گاهی شبها خودش را میفروخت..اما مهربان بود..دلسوز و دل رحم بود..لقمه ی دهانش را میداد به بقیه ..خودش را میفروخت و خسیس و بدجنس و حقه باز نبود.مادرم سر تکان میداد و میگفت:مادرشان هم خوش قلب بود..مادری که به بچه ی ده روزه اش قرص خواب آور میداد و مواد میکشید هم میشد مهربان باشد..؟مادرم میگفت،مردم نون دلشان را میخورند و من فکر میکردم نون دل چه ربطی دارد به ماشین مدل بالا که شراره را میبرد و می آورد و پدرش گردن کلفت میکرد که ،”کی جرات کرده پشت سر بچه ی من حرف مفت بزنه” و نمیدانست دروهمسایه به ریش داشته و نداشته اش میخندند..</span></p> </blockquote> </div> text/html 2015-03-13T21:28:30+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان جنایی عاشقانه ی قتل کیارش http://sanamape.mihanblog.com/post/249 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Ghatle-Kiarash.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : قتل کیارش<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : <a href="http://www.forum.98ia.com/member196528.html" target="_blank">مژگان زارع </a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب : ۱۰٫۵ (پی دی اف) – ۰٫۸ (پرنیان) – ۱٫۵ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۸ (ePub) – اندروید ۱٫۵ (APK)<br> </span></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">ePUB</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank">APK</a></strong><br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۹۹۳<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> کیارش دولتشاه، در یک میهمانی خانوادگی به قتل می رسد. تمام مدارک نشان می دهند قاتل، دختر نگهبان خانه است اما واقعیت چیز دیگریست…</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-18299"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و EPUB (کتاب اندروید و آیفون)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از مژگان زارع عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1921%20-%20Ghatle%20Kiarash%28wWw.98iA.Com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1921%20-%20Ghatle%20Kiarash1%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل – پارت ۱ (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1921%20-%20Ghatle%20Kiarash2%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل – پارت ۲ (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/1921%20-%20Ghatle%20Kiarash%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/1921%20-%20Ghatle%20Kiarash%20-%20Epub%28wWw.98iA.Com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">ePUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/1921%20-%20Ghatle%20Kiarash%20-%20Apk%28wWw.98iA.Com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"> </p></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0"> قسمتی از متن رمان :<br> </span></p> <blockquote> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">آرزوها و خواسته های من خیلی هم بزرگ نیستند. راستش شاید هم بزرگ باشند، یعنی ملیحه می گوید همین هایی که تو می خواهی، خیلی ها حتی توی خواب هم جرات ندارند بهش فکر کنند و من فکر می کنم راست می گوید. ترنم می گوید آدم خودش است که خواسته ها و آرزوهایش را بزرگ و کوچک می کند. او هم راست می گوید. مثلاً این که من آرزو دارم یک خانه نقلی خوشگل برای خودمان داشته باشیم و بابا هم یک پراید داشته باشد با اوضاعی که من تا حالا باهاش زندگی کرده ام خیلی بزرگ نیست. ولی اگر وضع زندگی ام را بی خیال بشوم، یعنی جایی که توش زندگی می کنم و آدم هایی که کنارشان زندگی می کنم را بی خیال بشوم و فقط خودم و بابا محمدعلی و مامان اعظم را ببینم آن وقت خیلی زیادی بزرگ به نظر می رسند. آن قدر که حتی توی خواب هم جرات نکنم بهش فکر کنم. تازه از این ها بزرگ تر هم هستند. یکیش همین که فکر کنم یکی مثل کیارش از من زیادی خوشش بیاید یا نه اصلاً عاشقم بشود.<br> سرم را تکان دادم تا این فکرهای مسخره که همیشه همراهم هستند و هیچ راهی هم برای خلاص شدن ازشان ندارم را پاک کنم. نگاهی به آسمان آبی و صاف انداختم و با جزوه تند تند خودم را باد زدم. حالا این آرزوها مهم نبودند، مهم میهمانی آخر هفته است که نمی دانم بروم یا نروم. ناهیدجون لطف کرده البته به نظر خودش و من را هم قابل دانسته بنشینم توی میهمانی و من کلی هیجان دارم چون دو سالی می شود که اجازه ندارم توی میهمانی هایشان باشم. نگاهی به ساعتم انداختم و سعی کردم توی سراشیبی کوچه تند راه بروم. نه آن قدر تند که نتوانم توی سرازیری تعادلم را نگه دارم نه آن قدر یواش که به کلاس دکتر طهماسبی نرسم. امروز راحت می شدم، یعنی حداقل یک هفته راحت بودم تا بعد دوباره بیفتم به خرخوانی برای امتحان های پایان ترم.<br> بوق مورانویی که از رو به رو با سرعت جلو می آمد مجبورم کرد بکشم کنار و زیرلبی فحشی هم به راننده ی وحشی اش بپرانم. قلبم مثل همه ی این وقت ها به گاپ گاپ افتاده. با دست هایی که بیشتر به خاطر عصبانیت به لرزش افتاده اند. جزوه را همان طور لوله شده چپاندم توی کوله پشتی ام و با انگشت چشمِ بچه های ترسان ولی هنوز خوشگلِ آویزان به زیپ کیفم را ناز کردم: می دونم خیلی وخشی بود. وخشی گری هم جزو کلاسشون حساب می شه آخه<br> – کلاسِ کی اون وقت؟<br> چشم هایم از روی عروسک ها سر خوردند روی جفت کفش های چرم جلوی رویم و قوس برداشتند روی پاهای کشیده و بالا آمدند تا برسند به کراوات سورمه ای رنگ بته جقه که به نظرم اصلاً به صاحبش نمی آمد و بعد توی چشم هایی که نگاه کردن مستقیم توش را هیچ وقت یاد نمی گرفتم و تازه فرار کردن ازش را این روزها بیشتر دوست داشتم: سلام آقای دولتشاه<br> منتظر جواب سلام نبودم،آن هم از آدمی که وسط کوچه داشت من را به خاطر توهین به بالا و پایین خانواده اش سین جیم می کرد.<br> – داشتی می رفتی مهد؟</span></p> </blockquote> </div> text/html 2015-03-13T21:23:31+01:00 sanamape.mihanblog.com M J دانلود رمان زیبای دستهایم حافظه دارند http://sanamape.mihanblog.com/post/247 <p dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://dl2.98ia.com/Pic/Dast-Haiam-Hafezeh-Darand.jpg" alt=""></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/1.gif" alt="" border="0" height="15" width="16"> نام رمان : دستهایم حافظه دارند <br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/2.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> نویسنده : <a href="http://www.forum.98ia.com/member261432.html" target="_blank">رهایش* </a>کاربر انجمن نودهشتیا</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/3.png" alt="" border="0"> حجم کتاب : ۹٫۷ (پی دی اف) – ۰٫۷ (پرنیان) – ۱٫۴ <span lang="fa">(کتابچه) – ۰٫۷ (ePub) – اندروید ۱٫۲ (APK) <br> </span></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0" height="16" width="16"> ساخته شده با نرم افزار : <strong><a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-pdf">پی دی اف</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank">پرنیان</a><span lang="fa"> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87" target="_blank">کتابچه</a></span></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><strong> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" target="_blank">اندروید</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/epub" target="_blank">ePUB</a> ، <a href="http://www.98ia.com/tag/apk" target="_blank">APK</a></strong><br></span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/4.png" alt="" border="0" height="16" width="16"> تعداد صفحات : ۹۳۵<br> </span></p> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/14.gif" alt="" border="0"> خلاصه داستان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">کنعان درگیر در مشکلات خانوادگی و مالی، اسیر گذشته و خاطره ی زخمی که به روحش آسیب رسونده، در اوج مشکلات هجوم آورده به زندگی حالش، فرصتی برای گریز از موقعیت خسته کننده ی زندگیش پیدا می کنه اما هر فرصتی فرصت مناسب نیست و هر راه گریزی، راه گریز یا شاید هم….<br>داستان ، داستان زندگی سه پسره ، سه برادر که زندگیشون به وجود هم گره خورده و البته شخص آشنای غریبی که منبع اصلی مشکلات این سه برادره.</span></p> </blockquote> </div> <div> <p dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><span id="more-18929"></span></span></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/5.gif" alt="" border="0"> قالب کتاب : PDF (مخصوص کامپیوتر) – JAR (جاوا) و ePUB (کتاب اندروید و آیفون) – APK (اندروید)<br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/6.png" alt="" border="0"> پسورد : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">www.98ia.com</a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/7.gif" alt="" border="0"> منبع : <a title="کتابخانه مجازی نودهشتیا (98iA.Com)" href="http://www.98ia.com/" target="_blank">wWw.98iA.Com</a></span></p> <div> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/11.gif" alt="" border="0"> با تشکر از رهایش* عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا .</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"><img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/pdf.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2105%20-%20Dast%20Haiam%20Hafezeh%20Darand%28wWw.98iA.Com%29.zip" target="_blank"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای کامپیوتر (نسخه PDF)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar1.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2105%20-%20Dast%20Haiam%20Hafezeh%20Darand%20-%20Parnian%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه پرنیان)</strong></span></a><br> </span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 8pt;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/jar2.png" alt="" border="0"></span><a href="http://dl2.98ia.com/book/2105%20-%20Dast%20Haiam%20Hafezeh%20Darand%20-%20Ketabche%28wWw.98iA.Com%29.jar"><span style="font-size: 8pt;"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل (نسخه کتابچه)</strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/epub.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2105%20-%20Dast%20Haiam%20Hafezeh%20Darand%20-%20Epub%28wWw.98iA.Com%29.epub"> <strong>دانلود کتاب برای موبایل اندروید و آیفون (نسخه <span lang="en-us">ePUB</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <img style="border: 0px none;" src="http://www.98ia.com/images/ketab/android.png" alt="" border="0"><a href="http://dl2.98ia.com/book/2105%20-%20Dast%20Haiam%20Hafezeh%20Darand%20-%20Apk%28wWw.98iA.Com%29.apk"> <strong>دانلود کتاب برای اندروید (نسخه <span lang="en-us">APK</span>)</strong></a></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: center;">&nbsp;</p> </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <p dir="rtl" style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.98ia.com/images/ketab/21.png" alt="" border="0"> قسمتی از متن رمان :<br> </span></p> <blockquote><p dir="rtl" style="line-height: 200%; text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;">-مگه نگفتم بمون تا من بیام؟<br>سرمو بلند کردم و خیره شدم به قیافه ی طلبکارش! سری به دو طرف تکون داد و گفت:هان؟! چیه؟! حرفهای منو نمی فهمی؟ نمی شنوی؟ دوست داری بشنوی و نمی شنوی؟ دوست داری بفهمی و نمی فهمی؟ گفتم من خودمو تا ظهر می رسونم!<br>حیف که ساعتی نبود که بخوام با نگاه کردن بهش متوجه اش کنم که الآن دو ساعتی از ظهر گذشته. بی حرف سرمو انداختم پایین و مشغول کارم شدم. یه خرده تو سکوت نگاهم کرد، بعد پرسید: کسرا نیومده؟<br>دلخور بودم و وقت دلخوری حوصله ی جواب دادن، حرف زدن و حتی حرف شنیدن نداشتم. با سر جواب منفی دادم و دست بی حس بابا رو آوردم بالا و شروع کردم به لیف مالی کردن.<br>اومد جلو، دست گذاشت رو شونه ام و گفت: بیا برو بیرون باقیشو من انجام می دم.<br>خسته بودم. تازه از شیفت برگشته بودم! از ساعت ۱۰ شب قبل که رفته بودم کارخونه تا دم ظهر که برسم یه کله ایستاده بودم و نیومدن کبریا، عمل نکردن به قولش و پشت گوش انداختنش کلافه ترم کرده بود.<br>بی توجه به حضورش وسط اون حموم گرم که شر شر عرق رو همراه با قطره های آب از سر و صورتم سر می داد مشغول شستن بابا شدم.<br>دستم رو گرفت، لیف رو از دستم کشید و با لحن محکمی گفت: بیا برو بیرون بچه! اه! خودم حوصله ندارم، اخم و تخم اینم باید تحمل کنم! برو بگیر یه خرده بخواب از این گنددماغی در بیای بعد بهت می گم کجا بودم که دیر اومدم!<br>هه! حوصله ی پوزخند زدن هم نداشتم! کجا بود؟! چه اهمیتی داشت؟! مهم این بود که قول داده بود صبح زود بابا رو حموم کنه و باز طبق معمول زیر قولش زده بود.<br>باقی کارو سپردم بهش، پا گذاشتم تو رخت کن حموم خونه ی قدیمیمون، با حوله سر و صورت و پاهامو خشک کردم و شلوارکمو پوشیدم. برگشتم سمتش و گفتم: گربه شورش نکنی ها! اگه حوصله نداری بگو …<br>یه چشم غره بهم رفت که باعث شد ساکت شم. راه افتادم سمت راهروی بین هال و سرویس بهداشتی و در همون حال گفتم: ناهارشم نخورده!<br>صداشو از پشت سر شنیدم: باشه مامان خانوم! شما نگران نباش!<br>ولو شدم رو تخت. از نفس افتاده بودم.دیگه جا به جا کردن بابا بی کمک واقعاً سخت شده بود. حرکت دادن تن لمسِ از سکته ی مغزیش با وجود خستگی جسمی خودم نفسگیرتر شده بود. چشمامو بستم و سعی کردم یه خرده بخوابم. خوشحال بودم که فردا شیفت ندارم و می تونم یه دل سیر بخوابم! هر چند اگه می ذاشتن!</span></p> </blockquote> </div>